TaqwaLove

Fardan Naziran
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Screenshoot

Aplikasi ini memaparkan berbagai ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang cara atau metode memilih pasangan yang baik. Jika setiap umat islam mengamalkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana memilih pasangan yang baik tersebut maka hubungannya akan menjadi barokah dan harmonis baik dunia dan akhirat.