hadis-hadis sahih bukhari tentang perkara shalat

Muhammad Fatihul Abror
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Screenshoot

Aplikasi Hadis Sahih Bukhari tentang Perkara Sholat adalah alat bantu digital yang menyediakan kumpulan hadis-hadis shahih dari Sahih Bukhari mengenai sholat. Aplikasi ini membantu pengguna memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW terkait sholat dengan menyajikan hadis-hadis yang telah diterjemahkan dan dijelaskan secara mudah dipahami. Fitur pencarian, panduan praktis, serta mempermudah pengguna dalam menemukan dan mempelajari hadis-hadis. Tujuannya adalah membantu umat Islam melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk sesuai sunnah Nabi